hilom


hí·lom

pnr |[ Seb ]

hí·lom

png
1:
Med paggalíng ng sugat
2:
pagsara sa isang nakabukás sa pamamagitan ng paghuhugpong sa mga gilid o laylayan
3:
pagbibigay ng limos
5:
[Bik Seb War] líhim.