himala


hi·ma·lâ

png |[ hing+balà ]
1:
pangyayaring malinaw na salungat sa kinikilálang batas na siyentipiko : MILÁGRO, MIRACLE
2:
katangi-tanging bagay o pangyayari : MILÁGRO, MIRACLE
3:
kahanga-hangang halimbawa : MILÁGRO, MIRACLE

hi·má·lad

png |[ Bik Seb hing+palad ]
:
panghuhula sa pamamagitan ng pagbása sa palad.

hi·ma·la·nì

png |Ele Pis |[ hing+balanì ]
1:
larangang magnetiko o puwersa nitó
2:
kondisyon o kalidad ng pagiging magnetiko.

hi·ma·lát·yon

pnr |[ Seb ]
:
naghihingalo ; nag-aagaw-búhay.

hi·má·lay

png |[ hing+palay ]
1:
Agr pangalawang paggiik sa uhay ng palay upang makuha ang mga butil na hindi nakuha sa una : HIMUGTÓNG
2:
paghabol, paghúli, o pag-abot sa isang bagay sa pangalawa o hulíng pagkakataon.

Hi·ma·lá·yas

png |Heg
:
bulubunduking tinatayâng humahabà nang 2,400 km sa hanggáhan ng Tibet at India ; ang pinakamataas na taluktok ang sa Bundok Everest, 8,848 m.