himalay


hi·má·lay

png |[ hing+palay ]
1:
Agr pangalawang paggiik sa uhay ng palay upang makuha ang mga butil na hindi nakuha sa una : HIMUGTÓNG
2:
paghabol, paghúli, o pag-abot sa isang bagay sa pangalawa o hulíng pagkakataon.

Hi·ma·lá·yas

png |Heg
:
bulubunduking tinatayâng humahabà nang 2,400 km sa hanggáhan ng Tibet at India ; ang pinakamataas na taluktok ang sa Bundok Everest, 8,848 m.