himas


hí·mas

png |pag·hí·mas
1:
paghaplos sa balát : APÍS3, FONDLE
2:
paghaplos sa balahibo ng manok o buhok ng áso, pusa, at iba pa — pnd hi·má·sin, i·hí·mas, mang·hí·mas.

hi·ma·sâ

png |[ hing+basâ ]
:
paghuhugas sa puke.

hi·má·san

pnd |i·hi·má·san, mag·hi·má·san |[ ST hing+pasan ]
:
ipahiya o insultuhin ang iba sa pamamagitan ng paggamit ng masasakít na salita.

hi·mas·más

png |[ hing+basbás ]
1:
natauhan o gumalíng mula sa pagkahibang : GIMASMÁS, GIMAYMÁY, GIWASWÁS
2:
panunumbalik ng isip pagkagising : GIMASMÁS, GIMAYMÁY, GIWASWÁS — pnd ma·hi·más· ma·sán, ma·ka·hi·mas·más.

hi·má·sok

png |[ hing+pasok ]
:
pakikialam sa gawain ng iba — pnd mang·hi·má·sok, pang·hi·ma· sú·kan.