hinayang


hi·ná·yang

png |pang·hi·hi·ná·yang |[ hing+sáyang ]
:
pagsisisi sa hindi paggawâ o hindi paggamit sa isang bagay sa tamang pagkakataon : HALÓGHOG