hipag


hi·pág

png |[ Ifu ]
:
inukit na pigurang ginagamit na babalâ sa mga kalaban at dayo upang huwag pumasok sa bukirin, gubat, o kamalig.

hí·pag

png |[ Akl Hil Tau ST Tsi ]
1:
kapatid na babae ng asawa o bána : ASÍPAG, ÁYRO, DISÓ, SISTER-IN-LAW
2:
asawa ng kapatid na laláki : ASÍPAG, ÁYRO, DISÓ, SISTER-IN-LAW var ípag Cf BAYÁW