hipahip


hi·pá·hip

png
:
sandalîng paghinto upang malinaw na makuha ang sinasabi ng isang nagsasalita.