hipik


hi·pík

png
1:
pagtaas at pagbabâ ng tiyan dahil sa paghinga : HÍPIT
2:
marahang paghawak sa sinuman
3:
paghinto sa isang pagkakataon upang makinig sa anumang sinasabi.

hi·pík-hi·pí·kan

png |Zoo
:
tagiliran ng hayop : HOWÁK-HOWÁKAN