hippy.


hippy (híp·pi)

png |[ Ing ]
:
noong dekada 60, tao na hindi ordinaryo ang itsura, tipikal na mahabà ang buhok, nakamaong, nagdodroga, at nagrerebelde laban sa mga kinamulatang halagahan o asal var hippie