hiram


hi·rám

pnr
1:
hindi sariling pag-aari ; kung sa pera, utang : ÁNDAM1
2:
hálaw o kinuha mula sa ibang idea o akda : ÁNDAM1

hi·rá·man

png |[ hiram+an ]
1:
sitwasyong maaaring magkapalitan o magkagamitan ng kasangkapang personal
2:
tao na hinihiraman.

hi·rá·may

png |[ hi+damay ]
:
hindi sinasadya subalit hindi maipaliwanag na pagkakasáma sa blacklist Cf DÁWIT