history


history (hís·to·rí)

png |[ Ing ]

his·tór·ya

png |[ Esp historia ]

his·tór·ya·dór

png |[ Esp historiador ]
:
manunulat ng kasaysayan : HISTORIAN

his·tor·yo·gra·pí·ya

png |[ Esp historiografía ]
1:
pagsusulat ng kasaysayan : HISTORIOGRAPHY
2:
pag-aaral ng pagsusulat ng kasaysayan : HISTORIOGRAPHY

his·tor·yó·gra·pó

png |[ Esp historiógrafo ]
1:
dalubhasa o mag-aaral ng historyograpiya : HISTORIOGRAPHER
2:
manunulat ng kasaysayan ; opisyal na historyador : HISTORIOGRAPHER