hiwatig


hi·wá·tig

png
1:
hindi tuwirang pagpapahayag sa isang bagay, idea, o saloobin
2:
palátandáan — pnd mag·pa·hi·wá·tig, ma·hi·wa·tí·gan
3:
pa·hi·wá·tig hindi tahas na pahayag o senyas tungkol sa isang dapat maláman, maunawaan, o matagpuan : CLUE, HINT, PARAMDÁM1 — pnd mag·pa·hi·wá·tig, ma·hi·wa·tí·gan.