how


how (haw)

pnb |[ Ing ]

ho·wák

png |[ ST ]
:
paghiwa sa tiyan ng hayop upang tanggalin ang mga bituka nitó.

ho·wák-ho·wá·kan

png |Zoo |[ ST ]

hó·waw

png |Bot |[ ST ]
1:
biyas ng kawayan mula sa isang nodo hanggang sa isang nodo
2:
ibabâng bahagi ng punongkahoy
3:
ibabâng bahagi ng uhay ng palay.

hó·way

png |[ ST ]
:
pagtawag sa isang tao na nása malayò.

ho·wít·zer

png |Mil |[ Ing ]
:
maikling kanyon.

how many (haw mé·ni)

pnh |[ Ing ]

how much (haw mats)

pnh |[ Ing ]

ho·wó

png |[ Ifu ]
:
isang tásang punô.