hughog


hug·hóg

png
3:
paghiwalay ng lamán sa butó
4:
pag-alog pababâ-pataas upang maalis ang lamán ng sako
5:
iba’t ibang bagay sa isang sisidlan
6:
[Seb] bingwít.