hugos


hú·gos

png
1:
pag·hú·gos pagbababâ ng anuman mula sa mataas na kinalalagyan : PALÚKLUK, TÚNTON var úgus
2:
pag·hú·gos sabáyang pagsugod ng mga tao
3:
[War] libíng.