hukuman


hu·kú·man

png |Bat |[ hukom+an ]
:
bulwagang litisan ng mga usapin : BAR8, HUSGÁDO, KÓRTE2

hu·kú·mang-mi·li·tár

png |Mil |[ hukuman+ng-militar ]
:
hukumang binubuo ng mga tauhang militar na hinirang upang lumitis sa mga kaso ng paglabag sa batas militar : COURT MARTIAL