hulagway


hu·lág·way

png |[ Seb húlad+dágway ]
1:
Lit pagsasalarawan ng panukalang kaisipan o damdamin sa isang akda ; o ang larawang ikinintal, lalo na sa tula ; o ang larawan bílang talinghaga : IMAGE, IMÁHEN1
2:
reproduksiyon o panggagaya ng isang tao o bagay : IMAGE, IMÁHEN1 Cf IMAGERY
3:
larawan sa isip ng isang wala o nása malayo : IMAGE, IMÁHEN1
4:
isang popular na pagkakilála sa isang tao, produkto, o institusyon na pinalaganap sa pamamagitan ng mass media : IMAGE, IMÁHEN1