humaling


hu·má·ling

png
1:
ang pangingibabaw o pagsakop sa isip o damdamin ng bagay o tao na pinagnanasàan : KAPÁNITÚLOT1, OBSESSION, OBSESYÓN
2:
tao o bagay na ninanasà : KAPÁNITÚLOT1, OBSESSION, OBSESYÓN