hunyango


hun·ya·ngò

png
1:
Zoo isang uri ng reptil (family Chamaelentidae ) na may kakayahang magpabago-bago ng kulay ng katawan : BALÚBID1, BANNAGÁW, CHAMELEON, TAMBALIHÁN, TIMBALIHÁN var hinyagò
2:
tao na pabago-bago ng panig ayon sa pansariling interes Cf TÚSO