hura


hu·rá, hú·ra

png |Bat |[ Esp jurar ]
2:
pagpapalista bílang botante.

hu·râ

png |[ War ]

hu·rád

pnr |[ Bik ]

hu·rá·do

png |[ Esp jurado ]
2:
tao na nanunumpa ng katapatan : JUROR

hu·rá·gok

png

hu·rá·han

png |[ Esp jurar+Tag han ]
:
pook o presinto sa pagpapalista ng botante.

hu·ra·héd

png |Ark |[ Iva ]
:
mababàng dingding na gawâ sa bató at ginagamit na lunduan ng bahay.

hú·rak

png |Agr |[ War ]
:
tag-ani ; panahon ng kasaganaan.

hu·ra·men·tá·do

png |[ Esp juramentado ]
1:
panata ng mandirigmang Muslim na makipaglaban hanggang kamatayan pagkatapos na dumaan sa pagsasanay, pag-aayuno, pagdarasal, at pakikinig ng mahabàng sermon ukol sa paraiso
2:
tao na may gayong panata
3:
Alp tao na nagwawala.

hú·raw

png |Mtr |[ War ]