huwego


hu·wé·go

png |[ Esp juego ]
1:
maluwag na paggalaw ng isang bagay sa pinagkakabitan nitó tulad ng manibela, o gulóng ng kotse
2:
kagamitan, set ng mga aksesorya, o mga bahagi ng isang yunit na mekanikal
3:
laro1 gaya sa huwego de palabra — pnd i·hu·wé·go, mag·hu·wé·go.

Hu·wé·go!

pdd
:
hudyat sa pagsisimula ng laro : GAME!

hu·wé·go de-a·níl·yo

png |[ Esp juego de anillo ]
:
laro ng kalalakíhan sa Nueva Ecija at Katagalugan na sinusungkit ng istileto ang mga singsing na nakabitin sa kawayan hábang sakay ng kabayo : KÁWAR NING SINGSÍNG

hu·wé·go de-pa·láb·ra

png |Lit |[ Esp juego de palabra ]
:
paglalaro sa salita.

hu·wé·go de-prén·da

png |Lit Tro |[ Esp juego de prenda ]
:
larong may tula at áwítan bílang aliwan sa lamay.

hu·wé·go de-to·ro

png |[ Esp juego de toro ]
:
aliwang nagtatampok sa paglalaro at pagpatáy sa toro.