hydrophobia


hydrophobia (háy·dro·fób·ya)

png |Med Sik |[ Ing ]
:
abnormal na pagkatakot sa tubig, kadalasang sintomas ng rabies sa tao : RABIES2