ibis


ibis (áy·bis)

png |Zoo |[ Ing ]
:
ibon (family Threskiornithidae ) na malakí, mahabà, at nakakurba ang tuka, at mahabà ang leeg at paa.

i·bís

png
1:
pagbabâ mula sa sasakyan : ASSITÁY
3:
pagtulong sa pagbabâ ng sunong o pasan
4:
kaginhawahan mula sa anumang kahirapan.

í·bis

png |Zoo
:
isda (genus Carassius ) na pinilakan ang katawan.

i·bís·pu·lá

png |Zoo |[ Mrw Sam Tau ]