idyoma


id·yó·ma

png |Lgw |[ Esp idioma ]
1:
wika ng isang bayan o nasyón, o ang wika na sinasalita ng nakararami
2:
paraan ng pagsasalita na partikular sa isang pangkat o sa isang okasyon : IDIOM, KASABIHÁN2

id·yo·má·ti·kó

pnr |Lgw |[ Esp idiomatico ]
:
may kakayahan o katangiang ukol sa isang partikular na wika : IDIOMATIC