igíb,


ig·bá

png
:
pag-iwas sa mga bagay na pinaniniwalaang signos.

íg·baw

pnr |[ War ]
:
sa itaas ; lampas sa rabáw.