igib


i·gíb

png
:
pagkuha ng tubig mula sa poso, ilog, o ibang maaaring pagkuhanan ng tubig túngo sa isang pook : ASÓL, SÁG-OB, SÁGUB, SAKDÓ2, SÁKDU, SAKLÚ, SÁLOK3