ikuran


i·kú·ran

png |Zoo |[ ikod+an ]
:
isdang-alat na kapamilya ng bakoko (Pomadasys kaakan ) na kulay pilak, patulis ang nguso, may mga hanay ng kayumangging bátik ang palikpik : AGÚUT, IBÁLAY, KISKÍSAN2, LÍKTI, SPOTTED JAVELINFISH, ULIBÁLAY