ilig


i·líg

png
1:
Med [Bik] galís-áso
2:
[Kap Tag] pagkalog sa garapon upang mahalo nang husto ang lamán : INÍIN Cf LIGLÍG
3:
[Kap Tag] paggalaw o pagyugyog sa tao na natutúlog upang magising
4:

í·lig

png
1:
[Akl Kap Mag] ágos
2:
[Seb] líkas1 o paglíkas
3:

I·lí·gan

png |Heg
:
lungsod sa Lanao del Norte.