ilol


i·lo·long·bó

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng gagambá na naglalakad sa tubig, o mga bulâ.