impinito


im·pí·ni·tó

pnr |[ Esp infinito ]
2:
labis ang lakí ng halaga o lawak : INFINITE1
3:
Mat hindi mabílang ang dami : INFINITE1