inabaknon


I·na·bák·non

png |Lgw
:
wikang sinasalita ng grupong Abáknon na karaniwang nakatira sa isla ng Capul, Hilagang Kanluran ng Leyte.