indibidwalidad


ín·di·bid·wa·li·dád

png pnr |[ Esp individualidad ]
1:
sarili at pangunahing katangian : INDIVIDUALITY
2:
sariling hilig o panlasa : INDIVIDUALITY
3:
interes ng isang tao na naiiba : INDIVIDUALITY