indibidwalismo


ín·di·bid·wa·lís·mo

png |[ Esp individualismo ]
:
ugali o prinsipyo na nagtataguyod sa kakayahan, karapatan, o kalayaan ng indibidwal : INDIVIDUALISM