inip


i·níp

png |[ Kap ST ]
:
masamâng pakiramdam, maaaring pagkabagot o pagkayamot dahil sa isang bagay na mabagal, mahabà, at hindi kawili-wili, karaniwang nararamdaman kapag matagal naghihintay, napaka-habà ang biyahe, o walang kuwenta ang pinanonood na palabas : KALÁAY, LÁAY, LÁNGKAG, SEGGÁ, TÁK-AN, TÍNGAY — pnd i·ni·pín, ma·i·níp.