inokula


i·no·ku·lá

pnd |i·no·ku·la·hán, mag-i·no·ku·lá Med |[ Esp inocular ]
:
bakunahan upang magkaroon ng panla-ban sa sakít : INOCULATE

í·no·ku·las·yón

png |Med |[ Esp inoculación ]
:
proseso ng paghahawa ng mikrobyo, virus, o anumang katulad upang likhain ang mahinàng anyo ng sakít na magbubunga ng imyuniti : INNOCULATION