inso


in·só

png |[ Chi ]
:
hipag sa kuya.

in·só

pnr |[ ST ]

in·sol·bén·te

png pnr |[ Esp insolvente ]
1:
hindi káyang magbayad ng mga utang : INSOLVENT
2:
anumang hinggil dito : INSOLVENT
3:
tawag sa tao o organisasyon na hindi makabayad sa mga utang o pananagutang pampa-nanalapi : INSOLVENT

insolence (ín·so·léns)

png |[ Ing ]

in·so·lén·si·yá

png |[ Esp insolencia ]
1:
pagkawalang gálang sa kilos o gawâ : INSOLENCE
2:
kalidad o kondisyon ng pagiging insolente : INSOLENCE

ín·so·lént

pnr |[ Ing ]

ín·so·lén·te

pnr |[ Esp ]

insolubility (in·sol·yu·bí·li·tí)

png |[ Ing ]
:
pagiging insoluble.

insoluble (in·sól·yu·ból)

pnr |[ Ing ]
1:
walang kakayahang matunaw o malusaw
2:
hindi káyang malutas o mabigyan ng solusyon.

insolvency (in·sól·ven·sí)

pnr |[ Ing ]
:
pagiging insolvent.

in·sól·vent

png pnr |[ Ing ]

in·sóm·ni·yá

png |Med |[ Esp Ing insomnia ]
:
kalagayang hindi makatulog : VIGILANCE2