intelek


ín·te·lék

png |[ Ing intellect ]

in·te·lek·si·yón

png |[ Esp intelección ]
:
ang proseso ng paggamit ng talino : INTELLECTION

in·te·lék·to

png |[ Esp intelecto ]

in·te·lek·tu·wál

pnr |[ Esp intelectual ]
1:
tumutukoy sa talino : INTELLECTUAL
2:
nagtataglay ng katalinuhan : INTELLECTUAL

ín·te·lek·tu·wál

png |[ Esp intelectual ]
:
tao na nagtataglay ng mataas na antas ng katalinuhan : INTELLECTUAL

in·te·lek·tu·wa·lís·mo

png |[ Esp intelectual+ismo ]
1:
paggamit ng talino na halos maisantabi ang halaga ng damdamin : INTELLECTUALISM
2:
Pil teorya na nagsasabing pangunahing batayan ng kaalaman ang dalisay na katwiran : INTELLECTUALISM