intimeyt


ín·ti·méyt

pnr |[ Ing intimate ]
2:
pribado at personal
3:
may relasyong seksuwal