ipuipo


í·pu·í·po

png |Mtr
:
hanging paikót at pataas ang direksiyon at tumatangay ng mga bagay na dinaraanan nitó : ALÍSUS