iresponsable


i·res·pon·sá·ble

pnr |[ Esp irresponsable ]
1:
tumutukoy sa sinabi, ginawâ o anumang bagay na hindi pinana-nagutan o walang pagsasaalang-alang sa kapuwa : WALÂNG-BAHALÀ2
2:
walang kakayahan o hindi kalipikado para sa responsabilidad : IRRESPONSIBLE