irog


í·rog

png
2:
masayáng pagsuyo sa pamamagitan ng pagyakap-yakap, paghalik, at pagpuri.