isol


i·sól

png |Ana |[ War ]

í·sol

png
1:
[War] ísod
2:
Zoo [Mrw] súrot.

í·sol

pnd |[ Hil ST ]
:
lumayo nang bahagya sa katabi.

isolate (áy·so·léyt)

pnd |[ Ing ]
:
ibukód o ihiwalay ; ilayô.

isolation (ay·so·léy·syon)

png |[ Ing ]

isolationism (áy·so·ley·syo·ní·sim)

png |Pol |[ Ing ]
:
patakaran ng pag-urong o hindi pakikibahagi sa mga gawain ng ibang mga bansa o pangkat, lalo na sa politika.