isport


is·pórt

png |[ Ing sport ]
:
atletikong gawain na nangangailangan ng kasanayan, kakayahan, at pisikal na lakas, karaniwan sa kalagayang pakikipagtunggali, gaya ng beysbol, wrestling, karera, at iba pa : DEPÓRTE, PÁLAKÁSAN2

is·pórt

pnr |[ Ing sport ]
:
marangal at maginoo sa pakikipagtunggali sa anumang paligsahan ; marunong tumanggap ng pagkatalo.

is·pórts·man

png |[ Ing sportsman ]
1:
tao na naglalaro ng isport, lalo na kung propesyonal
2:
tao na nagpapamalas ng katangiang manlalaro, hal “marangal na pagtang-gap ng pagkatalo”.