itek


i·ték

png |Agr Bot |[ Ilk ]
:
palay na madalîng mahinog at hindi nangangailangan ng gaanong patubig.

í·tek

pnr |[ Mag ]