japan


Ja·pán

png |Heg |[ Ing ]
:
isa sa mga bansa na nása dakong silangan ng Filipinas : JAPÓN1, NIHON, NIPPON

Japanese (já·pa·nís)

png pnr |Ant Lgw |[ Ing ]

japanese alder (já·pa·nís ál·der)

png |Bot |[ Ing ]