job


job (jab)

png |[ Ing ]

Job (hob, jowb)

png |[ Esp Ing ]
:
sa Bibliya, tao na naging tapat sa Diyos sa kabilâ ng dinanas na mga pag-subok ; isa sa mga Kapitulo.

jobber (jáb·ber)

png |[ Ing ]
1:
tao na namamakyaw
2:
tao na kaswal o pansamantala ang trabaho.

Job Control Language (jáb·kon·tról· láng·gu·wéyds)

png |Com |[ Ing ]
:
uri ng command sa paggawâ ng program Cf JCL

job order (jab ór·der)

png |[ Ing ]
:
listahan ng mga gawáin.

job’s tears (jábs tirs)

png |Bot |[ Ing ]