ké·ra


kraal (král)

png |[ Ing ]
1:
sa timog Aprika, mga kubo sa nayon na nali-ligid ng bakod
2:
kulungan o kural para sa mga báka o tupa.

kráft

png |[ Ing ]
:
kraft paper.

kraft paper (kráft péy·per)

png |[ Ing ]
:
uri ng matibay, makinis, at kulay kapeng papel na ipinambabálot : kraft

krag

png |Mil |[ Ing ]
:
uri ng riple.

krai (kráy)

png |Pol |[ Ing Rus ]
:
admi-nistratibong teritoryo ng Russia var kray

krak

png
:
tunog ng nabuwal na poste o punongkahoy ; tunog ng nabiyak na pader o anumang bagay na ma-kapal.

kraken (krá·kan)

png |Mit |[ Ing ]
:
sa Norway, halimaw na lumilitaw sa baybay-dagat.

krá·ker

png |[ Ing cracker ]

krá·ne·ó

png |Ana |[ Esp cráneo ]

krá·ter

png |[ Esp cráter ]
1:
Heo mala-kíng bunganga ng bulkan : crater
2:
hugis mangkok na hukay, lalo na ang gawâ ng pagsabog ng bomba : crater
3:
Asn hukay na nakaangat ang gilid sa rabaw ng buwan o planeta, likha ng pagtama ng meteorite : crater
4:
sa sinaunang Gresya, malakíng mangkok na pinaghahaluan ng alak : crater

Kraut (kráwt)

png |Alp |[ Ing ]

kra·yó·la

png |[ Esp crayola ]
1:
pang-kulay na hugis lapis, ginagamit sa pagguhit : crayon
2:
iginuhit sa pa-mamagitan nitó : crayon