k��li.


klieg (klíg)

png |[ Ing ]
:
ilaw na nagbibi-gay ng sapat na liwanag na ginagamit sa estudyo o katulad.

klik

png |[ Ing click ]

klik

pnr |Kol |[ Ing click ]
:
magkasundo ; pareho ng panlasa at ugali.

klí·ma

png |[ Esp clima ]
1:
kabuuan o karaniwang kondisyon ng panahon sa isang rehiyon batay sa tempera-tura, hangin, ulap, at iba pa, sa loob ng isa o maraming taon : climate
2:
ang nananaig o umiiral na asal, pamantayan, o kaligiran ng isang pangkat, panahon, o pook : climate

klí·ni·ká

png |[ Esp clínica ]
1:
pagamu-tang maliit kaysa ospital : clinic
2:
pribadong tanggapan
3:
sanggu-nian o organisasyong nagpapayo sa paglutas ng suliranin : clinic

klí·ni·kó

pnr |[ Esp clínico ]
:
malinis na malinis.

klin·táng

png |Mus |[ Tbo ]

klip

png |[ Ing clip ]
:
metal, plastik, o gomang pang-ipit ng buhok, papel, at iba pa : clip

klí·pings

png |[ Ing clipping+s ]
:
ginupit at tinipong publikasyon : clipping

kli·sé

png |[ Esp clisé ]
1:
proseso ng paglilipat ng larawan o imahen sa plate para sa paglilimbag na naka-umbok o alsado : cliché2, klitse
2:
plate o limbag na ginawâ sa para-ang ito : cliché2, klitse

klí·to·rís

png |Ana |[ Esp clítoris ]

klit·sé

png |[ Esp cliché ]

kli·yén·te

png |[ Esp cliente ]
1:
tao na kumukuha ng serbisyo ng abogado, arkitekto, at iba pang propesyonal na tao : client1
2:
regular na mami-mili : client1