kabalyero


ka·bal·yé·ro

png |[ Esp caballero ]
1:
Mil Pol sa feudal na Europa, man-dirigmang nakakabayo at nagliling-kod sa isang panginoon : knight1
3:
Bot malaking punongka-hoy (Delonix regia ), may dahong bahagyang mabalahibo, maliliit at pares-pares sa isang tangkay, malalaki ang bulaklak na kaakit-akit at kulay pulá o pulá at dilaw, katutubò sa Madagascar at ipinasok sa Filipinas noong panahon ng Español : arbol del fuego, fire tree, flame tree, flamboyant tree, royal poinciana
4:
Bot masanga na palumpong (Cesal-pinia pulcherrima ) na 5 m ang taas, may dahong maliliit at pares-pares sa mga tangkay na nakakabit sa payat na sanga, at may bulaklak na pulá o dilaw, katutubò sa Tropikong America at ipinasok sa Filipinas noong pana-hon ng Español.

ka·bal·ye·ro·si·dád

png |[ Esp caballe-rosidad ]
1:
Mil Pol sa panahong feudal sa Europa, ang pagiging kabalyero
2:
pagiging maginoo.