kabihasnan


ka·bi·has·nán

png |[ ka+bihasa+an ]
1:
pagkasánay sa kaugalian o pamama-raan
2:
maunlad na estado ng lipunan na may mataas na antas sa agham, industriya, at pamahalaan : buhilaman, civilization, sibilisasyon
3:
anumang uri ng kultura, lipunan, at iba ba, ng isang espesipikong pook, panahon, at pangkat : buhilaman, civilization, sibilisasyon
4:
mga tao o bansa ng nasabing estado : buhilaman, civili-zation, sibilisasyon
5:
siyudad o pook na maraming naninirahan, salungat sa kaparangan o kagubatan na bibihira ang tao : buhilaman, civilization, sibilisasyon
6:
moder-nong mga bentahe o kaginhawahan dulot ng agham at teknolohiya : buhilaman, civilization, sibilisasyon
7:
pagiging repinado ng kultura o kaugalian : buhilaman, civilization, sibilisasyon